Työeläkealaa koskevat lainmuutokset 2020 (verkkokurssi)

Aika: 29.05.2020 klo 08:00
31.12.2020 klo 16:00
Vaativuustaso
Lisätietoja vaativuustasoista

Koulutuksen kuvaus

Työeläkelakeja muutettiin vuoden 2020 alusta. Verkkokurssi vuoden 2020 työeläkelakien muutoksista. Kurssi sisältää videoita, tehtäviä ja taustatietoja uusista säännöksistä.

Asiasisältö koskee ns. Ripe-paketin mukanaan tuomia muutoksista. Ripe-paketin sisältö koostuu muun muassa vuoden 2017 lainmuutoksista johtuvista työeläkelakien muutoksista. Lisäksi kurssilla käsitellään tiedonhallinta-, tulorekisterilain ja ns. tietosuojapaketin vireillä olevia muutoksia.

Verkko-opinnot ovat joustava tapa opiskella, kehittää osaamista sekä varmistaa eläkeosaaminen. Verkon välityksellä toteutetulla kurssilla, opiskelet verkon oppimateriaalin ääressä itsenäisesti. Verkko-oppimisen tukena ETK:n koulutuksissa on Tutka niminen Moodle-oppimisympäristö. Tarvitset tietokoneen ja internetyhteyden. Suosittelemme kuulokkeiden käyttöä videoiden kuuntelussa.

Koulutuksen tiedot
Tavoitteet

Itseopiskeluaineiston tavoitteena on antaa tietoa työeläkelainsäädännön muutoksista 1.1.2020 alkaen. 

Sisältö

Kurssilla käsitellään keskeiset lainmuutokset

  • Ripe-paketista (HE 64/2019) sisältää mm. 2017 lainmuutoksesta johtuvia muutoksia
  • Tiedonhallintalaista (906/2019)
  • Tietosuojapaketista (HE 87/2019) ja
  • Tulorekisteristä (HE 62/2019 ja HE78/2019)

Varaa kurssin opiskeluun ja läpikäyntiin 1 - 2 tuntia.

Ilmoittaudu mukaan, saat kolmen työpäivän sisällä 2 viikkoa voimassaolevan opiskeluoikeuden kurssille.

Toteutustavat

Itsenäinen verkko-opiskelu, sisältää mm. videoita ja tehtäviä.

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta € 80,00
Osallistumismaksu Maksu sisältää verkko-oppimisympäristön käytön kahden viikon ajan.
Koulutuksen kesto
Kesto (päivää) 0.4
Koulutuksen lisätiedot
Kohderyhmä Työeläkealan toimijat, jotka tarvitsevat ajankohtaista tietoa tulevista lakimuutoksista.
Koulutustila Verkko-oppimisympäristö Tutka
Koulutuksen järjestäjä Eläketurvakeskus
Käytännönjärjestelyt Marika Sahlberg - Eläketurvakeskus - puh. 029 411 2511
Koulutuksen yhteystiedot koulutus@etk.fi
Suunnittelija(t) marina.sirola@etk.fi - Eläketurvakeskus - puh. 029 411 2227